Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
     
 
 
Storage Sistemi
Prezentacije

EMC HOME

Storage Sistemi
EMC VNXe
EMC VNX
EMC Symmetrix VMAXe
EMC Symmetrix VMAX

Materijal za preuzimanje
EMC CLARiiON AX4 Data Sheet
EMC VNX Specification Sheet
EMC VNX Data Sheet
EMC VNX i VMware integracija
EMC VNXe Data Sheet
EMC VNXe Specification Sheet
EMC VMAX i Microsoft Hyper-V
EMC VMAX - Data Sheet
EMC VMAXe - Data Sheet
EMC VMAXe - Specification Sheet
EMC VMAXe i Microsoft Exchange
EMC VMAXe i VMware
EMC VMAXe i Oracle

 

 
     
 
 
EMC Storage Sistemi
 

STORAGE SISTEMI

Skladištenje podataka je generalno jedna od najvažnijih funkcija svakog IT okruženja kod korisnika bilo koje veličine.

Generalno, samo smeštanje podataka se najčešće može podeliti na 3 nivoa:

  1. Primarno smeštanje podataka – podaci koji se svakodnevno korsiste u produkciji se smeštaju na jedan ili više uređaja
  2. Backup (rezervna kopija) podataka – kao medijum se koriste trake ili u zadnje vreme diskovi ili kombinacija
  3. Arhiviranje podataka – čuvanje podataka na duži rok po određenim polisama. Podaci se mogu arhivirati na trake, diskove ili magneto-optičke medije.

Generalno govoreći, postoje sledeće tehnologije za skladištenje podataka:

  • DAS – Direct-Attached Storage – diskovni prostor u serveru ili povezan direktno na server koji se ne može deliti sa drugim serverima. Veza sa diskovima može biti SCSI, SAS, SATA itd. Kao rešenje koristi se uglavnom za manje korisnike.
  • NAS – Network Attached Storage – Pristup uređajima za skladištenje podataka kroz IP. Takođe, bitna karakteristika ovog načina pristupa je da omogućava tzv „file-level“ pristup. Drugim rečima, prostor na uređajima se prezentuje ostatku lokalne mreže kao deljeni prostor (file share) kojem se može pristupati preko CIFS (Windows protokol) ili NFS (Unix/Linux) protokola. NAS uređaji se najčešće koriste kao rešenje za primarno skladištenje podataka, ali se mogu koristiti i za backup kao i arhiviranje, u zavisnosti od uređaja do uređaja.
  • SAN – Storage Area Network – Tzv „block-level“ pristup uređajima za skladištenje podataka. Najčešće korišćeni protokoli su Fibre Channel (FC) i iSCSI. U budućnosti će to verovatno biti i FCoE (Fibre Channel over Ethernet). Karakteristično za ovakve uređaje je da se prostor prezentuje serverima kao tzv „raw“ (kao kada se jedan fizički disk poveže na npr desktop). Uređaji se najčešće koriste za primarno skladištenje podataka.
  • CAS – Content Addressed Storage – specifična arhitektura koja se koristi za arhiviranje podataka. Prvi uređaj na tržištu sa ovakvim načinom pristupa je bio EMC Centera
  • COS – Cloud Optimized Storage – tehnologija koja je još na začetku, ali koja će svakako biti jedna od glavnih tehnologija u budućnosti. U ovom trenutku tehnologija se koristi za relativno specifične korisnike, kao što su telekomunikacione i slične kompanije koje ovakva rešenja mogu koristiti za obezbeđivanje „Storage-as-a-service“ (SaaS) ili ostalih XaaS rešenja.

NAS i SAN su do pre nekoliko godina bile suprotstavljene tehnologije, drugim rečima korisnik se odlučivao koju od ove dve tehnologije će koristiti za koju namenu.

Od pre nekoliko godina su se pojavili uređaji koji kombinuju ove dve tehnologije. Takvi uređaji se nazivaju Unified storage sistemi.