Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
     
 
 
Storage Sistemi
Prezentacije

EMC HOME

Storage Sistemi
EMC VNXe
EMC VNX
EMC Symmetrix VMAXe
EMC Symmetrix VMAX

Materijal za preuzimanje
EMC CLARiiON AX4 Data Sheet
EMC VNX Specification Sheet
EMC VNX Data Sheet
EMC VNX i VMware integracija
EMC VNXe Data Sheet
EMC VNXe Specification Sheet
EMC VMAX i Microsoft Hyper-V
EMC VMAX - Data Sheet
EMC VMAXe - Data Sheet
EMC VMAXe - Specification Sheet
EMC VMAXe i Microsoft Exchange
EMC VMAXe i VMware
EMC VMAXe i Oracle

 

 
     
 
 
EMC VNXe
 
 

EMC VNXe

 

VNXe je nova storage platforma namenjena kosolidaciji infrastrukture i podataka malih preduzeća. Ovoga puta EMC je napravio storage system koji je potpuno okrenut potrebama krajnjeg korsnika.

Revolucionarna jednostavnost implementacije i administracije sistema pruža mogućnost korisniku da sam gospodari svojim informacijama.

Različiti protokli pristupa (CIFS, NFS I ISCSI), snažni 6Gbs diskovi I potpuno redudantni dizajn omogućavaju stalnu dostupnost I brz pristup informacijama. Po prvi put, na najmanjem modelu integrisane su mogućnosti kao što su: kompresija podataka, deduplikacija na fajl nivou, virtual provisioning …