Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
     
 
 
Untitled Document
Prezentacije

EMC HOME

Cloud Computing
ViBRICK
EMC Atmos
EMC Atmos VE

Materijal za preuzimanje
EMC Atmos Data Sheet
EMC Atmos Hardverske Konfiguracije
EMC Atmos Virtual Edition

 

 
     
     
 
 
EMC and Showcase
 
 
 
 
 
     
 
 
EMC ATMOS
 
 

EMC ATMOS

 
EMC Atmos jeste visoko skalabilno rešenje za skladištenje i distribuciju informacija na globalanom nivou. Rešenje korisnicima pruža mogućnost automatizovanog distribuiranog skladištenja i efikasnu isporuku informacija bilo gde na svetu.

Danjašnji korisnici očekuju da imaju velike količine informacija spremne i dostupne bez obzira koj itip uređaja koriste i gde se nalaze. Oni se oslanjanju na ideju da informacije budu smešteme „u oblaku“.

EMC Atmos je dizajniran da zadovolji potrebe „cloud-based“ servisnih provajdera. Primenjena arhitektura omogućuje visoku skalabilnost rešenja, globalnu distribuciju informacija uz podešavanje i upravljanje sa jednog centralnog mesta.
 
 

Osnovne prednosti rešenja su sledeće:

Global scalabulity
- Atmos je dizajniran za implementacije koje nemaju geografsko ograničenje. Skalabilnost arhitektutre omogućava upravljenje zahetvima milionskog broja korisnika i milijardama objekata.Takođe omogućava pre svega servisnim provajderima da podrže veliki broj zakupaca i samih korisnika u okviru jednistvenog Atmos oblaka. Svaki korisnik imaj pogled na svoj zakupljeni prostor i objekte na njemu, a da pri tome nema informaciju da koristi deljene resurse u okviru Atmosa.

Global Integrated system management – Atmos pruža rešenje za globalni disaster recovery, globalni business continuity i globalno arhiviranje. Npr. Veći broj replika jdenog objekta na različitim lokacijama pruža robusni disaster recovery, podrška različitim verzijama objekata preko point-in-time kopija za potrebe restora sistema ili arhiviranja. Atmos takođe podržava i dedeuplikaciju podataka, kompresiju u cilju što boljeg iskorišćenja prostora za skladištenje i arhiviranje. Svi ovi servisi pružaju se preko jedinstvenog interfejsa za upravljanje sistemom.

Intelligent, policy based data management – Još jedna od prednosti Atmosa jeste upravljanje podaci na objektni način u skladu sa definisanim polisama. Ovu funcionalnost omogućava korišćenje metapodataka. Grupisanje opdataka u metapodatke omogućava objektima da budu logički grupisani. Atmos može primeniti predefinisane polise na grupe podataka

Cost effective hardware and software – Atmos se implementira na stsndardnim serverskim resursima, a sve komponenete sistema su definisane tako da konfigurisanje i upravljanje radi sam korisnik. Sistem se automatski vraća

Flexible access – Svaki fajl il objekat koji se pojavi u sistemu dobija jedinstveni objectID. Atmos pruža dva metoda pristupa:

  • Fleksibilni Web-service client interfejs –omogućava pristuo object API’ju preko SOAP ili REST. Pomoću ovoga korisnici na lak i jednostavan način mogu integrisati Atmos sa postojećom aplikacijom koja ima takođe service-oriented arhitekturu.
  • File system pristup omogućen ej preko NFS, CIFS ili nekog drugog većinstaliranog file systema. Objektima koji su adresirani preko imena fajla dodeljen je filesystem UID i GID identican Web servis UID korišćenom prilikom kreiranja objekta

Jednom objektu se može pristupite preko bilo kog od pomenutih načina. Bez obzira na način pristupa svi objekti su definisani korićenjem globalnog jedinstvenog ID-a. Aplikacije koje koriste web srevise mogu pristupiti sirektno objectID-u. File systemi pristupaju preko tradicnionalnog imena fajla a Atmos izvrševa previdjenje u odgovarajući objectID.

Generalno gledano, web orjentisani korisnici najviše dobijaju koristeći Atmos.