Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
     
 
 
Untitled Document
Prezentacije

EMC HOME

Sistemi za Arhiviranje
EMC Centera
EMC DataDomain

Materijal za preuzimanje
EMC Centera Data Sheet
EMC Centera Specification Sheet
EMC DataDomain Data Sheet
Video materijal
EMC DataDomain Archiver

 

 
     
     
 
 
EMC Banner
 
 
 
 
     
 
 
EMC DataDomain
 
 

EMC DataDomain

 

EMC DataDomain je backup-to-disk uređaj koji omogućuje administratorima da kreiraju jedan ili više „virtuelnih tape libraryja“ (VTL) koji mogu imati više virtuelnih drajvova i virtuelnih kertridža. Hostovi koji treba da bekapuju podatke prepoznaju kreirani VTL i šalju podatke ka njemu kao da je to pravi fizički tape library. Engine prihvata podatke i smešta ih u virtuelne kertridže, odnosno prostor na storage-u koji je povezan na server.Pristup VTL-u se vrši kroz SAN. DataDomain proizvodi omogućavaju pristup i kroz LAN jer se može kreirati i CIFS/NFS (Windows/Unix/Linux) file share. Ove file share-ove klijenti I server u LAN-u vide kao bilo koji drugi file share na mreži.

Kako god stizali na DataDomain uređaje (kroz LAN ili SAN), podaci se dedupliciraju. U pitanju je inline deduplikacija podataka, koja je uvek uključena i ne opterećuje resurse sistema. Za deduplikaciju se koristi algoritam baziran na nekoliko matematičkih formula iz teorije verovatnoće i sama deduplikacija se vrši na nivou blokova promenjive veličine. Nakon deduplikacije na diskovima ostaju samo unikatni blokovi podataka. Backup podaci su smešteni na disku zajedno sa metapodacima tako da je svako pisanje ili čitanje podataka najoptimalnije. Algoritam za deduplikaciju prepoznaje sve najčešće korišćene backup aplikacije (EMC NetWorker, Symantec NetBackup,Symantec BackupExec, IBM TSM, HP Data Protector itd.) Podaci se pored dedupliciranja I kompresuju što dovodi do dodatnih ušteda u prostoru.

Podaci upisani na EMC DataDomain urađaje prolaze nekoliko nivoa verifikacija tako da je mogućnost problema sa čitljivošću podataka svedena na minimum. Ovi podaci mogu se prebaciti i na trake koristeći funkcionalnosti backup software-a. Ukoliko korisnici imaju i sekundarni, odnosno disaster recovery data centar moguća je replikacija podataka na nivou samih DataDomain uređaja. Podaci koji se repliciraju su deduplicirani tako da se troši minimalni deo WAN linkova.