Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
     
 
 
Untitled Document
Prezentacije

EMC HOME

Sigurnost Podataka
RSA enVision
RSA SecurID
RSA Netwitness
RSA AMX
RSA Showcase

 

 
     
     
 
 
Untitled Document
 
 
 
 
     
 
 
RSA enVision
   
 

RSA enVision

 

enVision platforma je vodeće SIEM rešenje na tržištu. Platforma prikuplja sve event logove generisane od strane IP uređaja u postojećoj računarskoj mreži, trajno arhivira kopije podataka, obrađuje logove u realnom vremenu i generiše upozorenja kada uoči sumnjive postupke na mreži.

Napredni softver za analizu podataka pretvara kompleksnu, nestruktuiranu masu sirovih podataka u struktuirane informacije, čime se administratoru omogućava verodostojan uvid u podatke.

Ovakvo intergisano log menadžment rešenje organizacijama nudi optimizaciju IT mrećnih opreacija i pruža mogućnost za jednostavniji compliance, veću sigurnost i manji rizik.

Za više informacija posetite RSA Showcase