Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
EMC
EMC
Untitled Document
 
 
 
   
Avaya EZ Quote
 
 
 
 
 
 
AVAYA IP Office Platforma
AVAYA IP Office Platforma
AVAYA IP Office platforma

IP Office

IP Office Platforma
 

IP Office je modularno komunikaciono rešenje koje podržava od 2 do 384 lokala na jednoj platformi. IP Office podržava povezivanje do 32 lokacije i 1.000 korisnika u mreži sa više lokacija, nudeći fleksibilne i redundantne mogućnosti. Obezbeđuje funkcionalnost hibridnog PBX sistema sa istovremnom podrškom za TDM i IP telefone i trankove (spoljašnje linkove). IP Office ima ugrađene mogućnosti za prenos podataka, nudeći IP rutiranje, komutaciju (switching) i firewall zaštitu između LAN i WAN (LAN2). IP Office ima Web bazirani paket aplikacija koji nudi: kontakt centar izveštavanje, govorne i email poruke, IVR (Interactive Voice Response), konferencije i integraciju telefonije i računara (CTI).

 
 

IP Office rešenje se sastoji od hardverskih jedinica i aplikacionog softvera. Hardver obezbeđuje konektivnost za govorne i priključke za podatke i procesorske jedinice za softver. Svaki IP Office sistem zahteva sistemsku centralnu jedinicu (IP500 v2), trank veze ka servis provajderu i module za proširenje za TDM telefonske priključke. IP telefoni se na IP Office platformu povezuju preko LAN konekcija.

Sa softverskom verzijom Release 7.0, dostupni su novi moduli za proširenje (DS) koji služe za povezivanje digitalnih telefona. Nove DS kartice podržavaju RJ21 konektore za povezivanje telefona.

 
www.avaya.com