Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
EMC
EMC
Untitled Document
 
 
 
   
Avaya EZ Quote
 
 
 
 
 
 
AVAYA IP Office 500 Osnovne Kartice
AVAYA IP Office 500 Osnovne Kartice
AVAYA IP Office 500 Osnovne Kartice

IP Office

IP Office 500 Osnovne Kartice
 

IP 500 centralna jedinica ima 4 slota za ubacivanje kartica. Ove kartice se mogu podeliti na 2 tipa; osnovne kartice i dodatne kartice (daughterboard card). Osnovne kartice imaju prednji panel i portove za povezivanje kablova. Dodatne kartice mogu biti dodate osnovnoj kartici da bi obezbedile dodatne mogućnosti (najčešće zbog trank konekcija).


Dostupne su sledeće osnovne kartice:

 
 • IP500 Digital Station 8 kartica (max. 3 mogu se instalirati u IP500 v2)
  • Ova kartica ima 12 RJ45 portova. Prvih 8 portova su DS portovi za povezivanje Avaya-inih digitalnih telefona (koji nisu IP telefoni). Kartica može biti dopunjena dodatnom IP500 trank karticom, koja onda koristi dodatna 4 RJ45 porta za trank konekcije.
  • Ova kartica prihvata jednu dodatnu IP Office 500 trank karticu bilo kog tipa.
  • Ova kartica podržava sledeće serije Avaya 1400, 2400, 5400, 6400 telefona, kao i T3 telefone (samo za EMEA region) i 3810 bežične telefone (samo za Severnu Ameriku).
  • 4400 serija telefona (4406D, 4412D i 4424D) nisu podržani ovom karticom, već samo na Digital Station spoljašnjim modulima za proširenje. Stoga max. 360 telefona serije 4400 su podržani na ovom sistemu.

 • IP500 Analog 2 kartica (max. 4 mogu se instalirati u IP500 v2)
  • Ova kartica ima 2 analogna porta (1-2) za lokale za povezivanje analognih telefona. Kartica može biti dopunjena dodatnom IP Office 500 dodatnom trank karticom, koja onda koristi poslednja 4 RJ45 porta (9-12) za trank konekcije.
  • Ova kartica prihvata jednu dodatnu IP Office 500 trank karticu bilo kog tipa.

 • IP500 Analog 8 kartica (max. 4 mogu se instalirati u IP500 v2)
  • Ova kartica ima 8 analognih portova za lokale za povezivanje analognih telefona. Kartica može biti dopunjena dodatnom IP Office 500 trank karticom, koja tada koristi dodatna 4 RJ45 porta za trank konekcije.
  • Ova kartica prihvata jednu dodatnu IP 500 trank karticu bilo kog tipa. Kada je dopunjena sa dodatnom analognom trank karticom, obezbeđuje jedan tzv. power-fail port (za vreme nestanka napajanja, poslednji port za lokale (port 8) se povezuje na poslednji analogni trank port (port 12)).

 • IP500 Combination ATM kartica sa 4 analogna trank porta (max. 2, samo u IP500 V2)
 • Ova kartica radi samo u IP 500 V2 i obezbeđuje:
  • 4 analogna trank porta (spoljašnja linka)
  • 2 analogna porta za lokale (za povezivanje analognih telefona)
  • 6 portova za digitalne lokale (DS) za povezivanje Avaya-inih digitalnih telefona
  • 10 VCM kanala za podršku IP telefona ili umrežavanje IP Office sistema
  • Ova kartica već uključuje dodatnu IP 500 trank karticu, stoga nijedna dodatna kartica se ne može dodati. Obezbeđuje jedan power-fail port (port 7 ili port 8). Max. 2 ovakve kartice su dozvoljene u IP500 v2 šasiji.

 • IP500 Combination BRI kartica sa 2 BRI trank porta (max. 2, samo u IP500 V2)
 • Ova kartica radi samo u IP 500 V2 i obezbeđuje:
  • 2 BRI trank porta (4 kanala)
  • 2 analogna porta za lokale (za povezivanje analognih telefona)
  • 6 portova za digitalne lokale (DS) za povezivanje Avaya-inih digitalnih telefona
  • 10 VCM kanala za podršku IP telefona ili umrežavanje IP Office sistema
  • Ova kartica već uključuje dodatnu IP 500 trank karticu, stoga nijedna dodatna kartica se ne može dodati. Obezbeđuje jedan power-fail port (port 7 ili port 8). Max. 2 ovakve kartice su dozvoljene u IP500 v2 šasiji.

 • IP500 VCM kartice (max. 2 mogu se instalirati u IP500 v2)
  • Ova kartica obezbeđuje govorne kompresione kanale za korišćenje sa VoIP pozivima, SIP trank linijama ili IP-bazirano umrežavanje IP Office sistema. Kartica je dostupna u varijantama koje podržavaju 32 ili 64 kanala.
  • Maksimalan broj podržanih govornih kompresionih kanala, koristeći IP500 VCM osnovne kartice, kombinovane kartice i/ili IP 400 VCM kartice na IP 500 Legacy Card Carrier, je 148.
  • Max. broj kanala koji mogu da se koriste na svakoj IP 500 VCM kartici varira u zavisnosti korišćenog kodeka, kao što je prikazano u sledećoj tabeli.
  • Kartica može biti dopunjena sa dodatnom IP Office 500 trank karticom, koja koristi 4 RJ45 porta za trank konekcije.
  • Ova kartica prihvata jednu dodatnu IP 500 trank karticu bilo kog tipa.
Kodek VCM 32 kartica VCM 64 kartica Combination kartica
G.711 32 64 10
G.729 30 60 10
G.723 22 44 10

 • IP500 4-port Extension kartica za proširenje (max. 1 može se istalirati u IP500 v2)
  • Ova kartica obezbeđuje portove za 4 dodatna spoljašnja modula za proširenje
  • 4-portna kartica za proširenje mora biti instalirana u 4-ti slot centralne jedinice.
  • Nije moguće povezati dodatnu karticu sa 4-portnom karticom za proširenje.

 • IP Office 500 Legacy Card Carrier (maksimum 2)
  • Ova kartica dozvoljava razne IP 400 glavne i VCM kartice da se koriste sa IP Office 500 centralnom jedinicom. Prednja strana kartice uključuje broj panela koji mogu biti snapped off da označe dostupne portove kada je IP 400 glavna kartica dopunjena.
  • Ova kartica ne prihvata nijednu dodatnu IP Office 500 glavnu karticu.
  • IP Office 500 centralna jedinica može prihvatiti najviše dve IP 400 glavne ili VCM kartice montirajući svaku karticu na IP Office 500 Legacy Card Carrier.
  • Ova kartica podržava, svaku od sledećih IP 400 kartica:
   • 700185200 - PRI T1
   • 700185218 - Dual PRI T1
   • 700272461 - PRI 30 E1 (1.4)
   • 700272479 - Dual PRI E1
   • 700241631 - PRI 30 E1R2 RJ45
   • 700241649 - Dual PRI E1R2 RJ45
   • 700241656 - PRI 30 E1R2 COAX EXP
   • 700241664 - PRI 60 E1R2 COAX EXP
   • 700241649 - Dual PRI E1R2 RJ45
   • 700359938 - ANLG 4 Uni
   • 700262017 - BRI-8 (UNI)
   • 700359854 - VCM 4
   • 700359862 - VCM 8
   • 700359870 - VCM 16
   • 700359888 - VCM 24
   • 700293939 - VCM 30
 
www.avaya.com