Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
     
 
 
Rešenja za Backup
Prezentacije

EMC HOME

Rešenja za Backup
EMC Networker
EMC Avamar
EMC DataDomain

Materijal za preuzimanje
EMC Avamar - Data Sheet
EMC Avamar - Hardware
EMC Avamar i VMware
EMC Networker - App Moduli
EMC NetWorker i Deduplikacija
Networker - Microsoft App Moduli
NetWorker - Data Sheet
EMC DataDomain Data Sheet
EMC DataDomain Boost Software
Video materijal
EMC DataDomain Archiver

 

 
     
     
 
 
EMC and Showcase
 
 
 
 
 
     
 
 
EMC Avamar
 
 

EMC Avamar

 

EMC Avamar je kompletno rešenje za backup podataka, koje se sastoji iz hardvera, softvera, agenata za backup fajl sistema kao i agenata za backup poslovnih aplikacija. Svaki jednisveni blok podataka se backupuje samo jedanput, nevezano od broja kopija koje poistoje na primarnim lokacijama čime se postiže globalna deduplikacija.

Deduplikacija i kompresija se rade na izvorištu, pre neo što se podatak pošalje, što dovodi do velikih ušteda u korišćčenju relativno skupih WAN linkova

 
 

EMC Avamar je idealno backup rešenje za korisnike koji imaju potrebu za backup-om podataka sa većeg broja dislociranih lokacija na centralnu lokaciju, kao i korisnicima koji koriste virtuelizaciju servera.


 

Agent je specijalno napisan softver koji ne utiče na performanse servera sa koga se backup-uju podaci. Pored pomenutog EMC Avamar je optimizovan za rad u virtualnom okruženju i veoma se lako integriše u EMC Networker okruženje.

Avamar se može replicirati sa jednog na drugi sajt čime ovo rešenje postaje i disaster recovery rešenje.