Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
     
 
 
Storage Sistemi
Prezentacije

EMC HOME

Storage Sistemi
EMC VNXe
EMC VNX
EMC Symmetrix VMAXe
EMC Symmetrix VMAX

Materijal za preuzimanje
EMC CLARiiON AX4 Data Sheet
EMC VNX Specification Sheet
EMC VNX Data Sheet
EMC VNX i VMware integracija
EMC VNXe Data Sheet
EMC VNXe Specification Sheet
EMC VMAX i Microsoft Hyper-V
EMC VMAX - Data Sheet
EMC VMAXe - Data Sheet
EMC VMAXe - Specification Sheet
EMC VMAXe i Microsoft Exchange
EMC VMAXe i VMware
EMC VMAXe i Oracle

 

 
     
 
 
EMC Symmetrix VMAXe
 
 

EMC Symmetrix VMAXe

 

EMC Symmetrix VMAXe predstavlja novu klasu High-End storage sistema, namenjenih kompanijama koje zahtevaju napredne funkcionalnosti storage sistema, a poseduju ograničene resurse.

VMAXe koristi revolucionarnu Virtual Matrix arhitekturu koju koristi i EMC VMAX. Ovime je omogućen najviši nivo performansi, visok nivo skalabilnosti i jednostavan menadžment. Sistem podržava automatsko raspoređivanje podataka prema aktivnosti unutar samog sistema, kao i lokalnu i udaljenu replikaciju.