Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
IBM Hardware
IBM Hardware
IBM Hardware
 

IBM je globalni lider u inovacijama vezanim za IT industriju i predstavlja referentni standard u mnogim industrijskim granama, naročito u oblastima vezanim za bankarsko poslovanje, državnu upravu, javna preduzeća i td. Paleta proizvoda je takva da korisniku – kupcu omogućava nabavku rešenja po principu „one stop shop“. Kroz svoju distributivnu i servisnu mrežu omogućava tehničku podršku korisniku, izradu i pripremu projektne dokumentacije i mnoge druge pogodnosti.

RRC doo je ključni distributer IBM hardware rešenja pružajući usluge prodaje, integracije sistema, stručnu podršku i dr. kako bi zadovoljili potrebe krajnjih korisnika.