Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
Uninterruptible Power Supply (UPS)
Uninterruptible Power Supply (UPS)
IBM Hardware
 

Uninterruptible Power Supply (UPS) - Besprekidna napajanja i dodaci

 

Kao što i sam naziv ove grupe uređaja ukazuje, ovi uređaji su namenjeni za zaštitu uređaja, koji se koriste u kućama, stanovima, pa do manjih kompanija. Ponuda obuhvata uređaje za zaštitu, počevši od raznih prenaponskih zaštita, preko naponskih regulatora, pa sve do UPS-ova, raznih topologija i snaga, koji mogu zadovoljiti sve potrebe za zaštitom odgovarajućih uređaja koji se sa njih napajaju.

Ovde je potrebno pomenuti, da je osnovni vid zaštite upravo zaštita od prenapona i ostalih anomalija u napajanju, koje se svakodnevno dešavaju u gradskoj mreži, a idući prema složenijim uređajima (naponski regulatori, UPS-ovi), prenaponska zaštita je ugrađena u svaki od njih, kao prvi „filter“ u nizu, koji je zadužen za smanjenje ili potpuno otklanjanje anomalija u napajanju. Većina UPS-ova podržava komunikaciju sa računarom putem USB ili serijskog kabla, a oni ozbiljniji poseduju opcioni slot ( tzv. Smart Slot), u koji se može ugraditi neka od mrežnih adaptera, tako da je upravljanje resursima UPS-ova omogućeno kroz lokalnu računarsku mrežu ili sa udaljene lokacije. Software za upravljanje komunikaciju je besplatan i isporučuje se uz odgovarajući UPS, a radi se o ( u zavisnosti od tipa UPS-a) PowerChute Personal Edition ili PowerChute Business Edition, pri čemu su oba dostupna i na oficijenom sajtu proizvođača, također, besplatna opcija.

Osim toga,u većinu opcija je ugrađena tzv. „Green“ funkcija, koja omogućava priličnu uštedu električne energije.

Osnovni predstavnici ove grupe proizvoda su: