Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
IBM Hardware
   
IBM Hardware
   

Security and Environmental Appliances

 

Bezbednosni uređaji i praćenje parametara okruženja

 
 

APC by Schneider Electric je razvi celi niz proizvoda za praćanje parametara okoline, kao što su: temperatura, vlaga, detekcija curenja fluida, detekcija pojacane konecntracije gasa, video nadzor,kontrola pristupa kao i ostalih parametara, pri čemu, osim detekcije , ova rešenja nude mogućnost alarmiranja i dojave svih dešavanja, ukoliko parametri pređu zadati limit. Osim zvučne ili vizuelne dojave, također je omogućena dojava putem maila ili SMS-a, kao i nadzor sa udaljene lokacije .

Ne treba posebno navoditi da se svi uredjaji isporučuju u kompletu sa odgovarajućim softwareom, tako da ne postoji potreba za bilo kakvim dodatnim softwareskim rešenjima. Ukoliko se pak radi o updateu nekog firmwarea, APC je obezbedio, totalno besplatno i tu mogućnost preko oficijelnog sajta.

Kompletna ponuda, odnosno, grupe uređaja i dodataka za njih, može se naći na linku>>

APC by Schneider Electic , u okviru ove grupe uređaja, nudi rešenja za nadzor i praćenje, od nivoa IT racka, pa do nivoa serverskih soba ili data centara.