Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
Secure Mobile Access
Secure Mobile Access
Dell Sonicwall Secure Mobile Access
 
 

Poboljšajte produktivnost zaposlenih i zaštite ih od pretnji i upada sa jednostavnim nacinom pristupa podacima sa udaljenih lokacija. SonicWALL je za ovu priliku razvio nekoliko uredaja, svrstanih u dve grupe:


   

E-Class SRA Appliances for Enterprise

SRA Appliance Series (SMB korisnici)