Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
IBM Hardware
 
 
 
IBM Hardware
 
 

UPS Management – Nadzor i upravljanje UPS-om

 

Ova grupa proizvoda sastoji se od hardverskih i softverskih komponenti, koje prvenstveno služe za potrebe nadzora i upravljanje resursima UPS-ova, kao i za dojavu eventualnih anomalija, koje se mogu pojaviti u toku eksploatacije. Odavno je poznato da APC-ovi UPS-ovi dolaze u kompletu sa svime što je neophodno za komforan rad, tako da je redak slučaj, da kupac mora posegnuti za dodatnom nabavkom bilo čega, kako bi se obezbedila što bolja eksploatacija resursa UPS-a u punom smislu. Osim uređaja, u svkom pakovanju se nalazi uputstvo, odgovarajući broj energestkih kablova za napajanje i UPS-a i uređaja koje treba napajati, a povrh toga, u kompletu se isporučuju i odgovarajući data kablovi (USB, RS-232) za komunikaciju sa računarom ili serverom. Da bi to sve moglo da funkcioniše kako treba, u kompletu se nalazi i odgovarajuća varijanta odavno poznatog programskog paketa „PowerChute“. Nepotrebno je naglašavati da PowerChute podržava do sada sve poznate operativne sisteme, a sama instalacija je svedena na par jednostavnih koraka.

 

Ukoliko se radi o nadzoru UPS-ova sa udaljene lokacije, na raspolaganju postoji niz mrežnih kartica, kao i onih, koji mogu da upravljaju nekim daljim procesima ( „dry“ kontakti) , Ova vrst nadzora, namenjena je već ozbiljnijim UPS-ovima, a važno je pomenuti, da su svi mrežni adapteri kompatibilni sa svim UPS-ovima, koji imaju mogućnost ugradnje istih. Inače, u klasi uređaja od 5kVA pa naviše, APC isporučuje u kompletu UPS, sa mrežnim adapterom, kao i odovarajućom varijantom paketa PowerChute.

 

Više o mrežnim adapterima, kao i aplikaciji PowerChute, možete pronaći na sledećem linku