Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
Suporti Teknik
Suporti Teknik
AVAYA Inteligent Communications Serbia
 

Përvoja jonë dhe investimi në zhvillimin e biznesit na lejon që të ofrojmë një gamë të gjerë të shërbimeve cilësore për realizimin e projekteve të çdo niveli kompleksiteti, nga miliona në zbatim në kompanitë e vogla. Në punojme vazhdimisht në përmirësimin e cilësisë të mbështetjes teknike, si dhe në rritjen e numrit të ekspertëve me certifikata tregetare dhe teknike nga prodhuesit kryesorë të botës.

 
Servisi i poslovna podrška