Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
Histori
Histori


RRC u themelua në vitin 1992, me seli në Moskë, Rusi. Sot, pas 20 vitesh, vepron si RRC grup i përbërë nga 21 zyra në 18 vende. Kompania operon në nivel pan-evropian, rajonal dhe lokal, duke siguruar nje shkalle te larte fleksibiliteti ne lidhje me avantazhet komerciale dhe marketuese, dhe t’i përshtatet nevojave specifike të tregjeve lokale.

Suksesi strategjik RRC qëndron në eksperiencën dhe njohjen e thellë të çdo tregu në të cilin veprojmë. Qasja jonë e personalizuar, ekspertiza teknike dhe një ndjenja e forte ne identifikimin e nevojave te konsumatorit, krijojne nje nivel të lartë fleksibiliteti ndaj kërkesave të furnitorëve të ndryshëm dhe kanaleve të ndryshme.

Grupi RRC, nga njëra anë rrit suksesin e partnerëve të saj, duke i lidhur ata me furnitorët kryesore te ICT, dhe nga ana tjetër, lidh furnitorët me një rrjet te gjere partneresh. Në këtë mënyrë, RRC, si Value-Added Distributer, mund t’u ofroj integratoreve te sistemeve dhe service-provider produkte hi-tech, zgjidhje të avancuara, sherbime me vlere te shtuar, me çmime optimale dhe support te pershtatshem per cdo rast.