Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
Gjeografi
Gjeografi
Rajonin CIS (rajone ruse): Rajoni i CEE (Evropa qendrore dhe lindore):
   
RRC Rusi: Moskë, Shën Petersburg
RRC Ukrainë: Kiev
RRC Azerbaijan: Baku
RRC Kazakistan: Almaty
RRC Uzbekistani
RRC Kirgistan
RRC Gjeorgji
RRC Bjellorusi
RRC Poloni: Warsaw, Vroklov, Bielsko-Biala
RRC Serbia: Beogradi
RRC Hungari: Budapest
RRC Republika e Çekisë: Prague
RRC Bullgaria: Sofia
RRC Sllovenia: Ljubljana
RRC Kroaci: Zagreb
RRC Rumani: Bukuresht
RRC Maqedoni
RRC Shqipëria
 
RRC Qendra e Beogradit për rajonin e SEE: ish-Jugosllavisë (Sllovenia, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedoni) dhe Bullgaria, Rumania, Shqipëria, Greqia, Qipro, Malta.